เกี่ยวกับเรา

เดิมชาวบ้านประกอบอาชีพหลักทางด้านการเกษตร แต่เมื่อประสบภาวะขาดแคลนน้ำผลผลิตไม่ดีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เดินทางออกไปรับจ้างทั่วไปในตัวเมืองเชียงใหม่ กระทั้งปี 2500-2505 ได้มีชาวบ้าน 3 คน คือ พ่อใจมา อิ่นแก้ว พ่อหนานแดง พันธุสา พ่อเฮือน พันธุศาสตร์ ไปรับจ้างทำงานในเมืองที่ร้านน้อมศิลป์ บ้านวัวลาย ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายไม้แกะสลักที่โด่งดัง ทั้ง 3 คนเกิดความสนใจและหัดทำจนเกิดความชำนาญ และนำกลับมาทำที่บ้านจึงเป็นจุดเริ่มต้นการถ่ายทอดงานแกะสลักไม้ให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านต่อมาเมื่อมีงานมากขึ้นทางร้านได้ว่าจ้าง